oakleyaustralia cheap oakley sunglasses nike huarache canada nike air force 1 canada canada goose outlet mont blanc canada nike sb canada mont blanc pens nike roshe run canada nike air huarache canada nike roshe canada gucci belt gucci belt singapore

Canlı türlerinin yok oluşu vikipedi nesli tükenen hayvanlar canlılar bitkiler

Canlı türlerinin yok oluşu vikipedi nesli tükenen hayvanlar canlılar bitkiler

 Canlı türlerinin yok oluşu vikipedi nesli tükenen hayvanlar canlılar bitkiler

Canlı türlerinin yok oluşu vikipedi nesli tükenen hayvanlar canlılar bitkiler

Yeni Zelanda’nın türü yok olan canlısıMoa

Nesli tükenen türler

Nesli tükenen türler, nesli tamamen yok olmuş canlı türleridir. Bazı türler doğal afetlerle, bazıları ise insanoğlunun dünyada var oluşundan çok önce yok olmuş (dinazorlar ve bir sürü hayvanlar) bazıları da insanoğlunun aşırı avlanması, nüfus artışı ve şehirleşmeyle doğal yaşam alanları tahrip olduğundan dünya üzerinden tamamen yok olmuştur.

Senckenberg Müzesindeki T-Rex maketi

 • Dinazorlar : Yüzlerce türü vardı. İnsanoğlunun dünyada bulunuşundan çok önce doğal sebeplerle yok oldular. (Bataklık veya lavlarla…)
 • Mamut : Fil benzeri bir hayvandır.
 • Moa : Yeni Zelanda’da yaşamış en büyük kuş türü. İnsanlar tarafından yok edildi.
 • Tazmanya Kaplanı veya Tazmanya kurdu (Thylacinus cynocephalus) : 1930′lara kadar yaşadı. Tazmanya hükümeti ve çiftçilerin desteğiyle sürdürülen avlarla soyu tüketildi. 1936′dan bu yana türün varlığına dair hiçbir kanıt bulunmamıştır.

Anadolu coğrafi konumuyla çeşitli hayvan ve bitki türlerini içinde barındırmıştır. Günümüzde ismi çoğu kimse tarafından dahi bilinmeyen Aşağıda nesli tümüyle yok olmuş bazı türler yer almaktadır.

 • Hazar kaplanı: İran, Afganistan, Türkiye, Irak ve Moğolistan bölgelerinde yaşamaktaydı. En son 1970 yılında Rusya’daki türün son üyesinin ölümüyle yok oldu.
 • Beta Kobrası: Sklansky felaketinden sonra varlığına dair hiçbir kanıt bulunamamıştır.
 • Anadolu Aslanı: En son 1890 yılında vurulmuştur.
 • Anadolu Kaplanı: Son Kaplan 1970 yılında öldürülmüştür.
 • Mersin balığı: Bir çeşit balık türüydü.
 • Çizgili Sırtlanlar: Bir çeşit sırtlan türüydü.

Soyu Tükenmiş Türler

Dinozor: Yüz yıllarca ürkütücü kertenkeleler hatta “canavar’’ olarak gösterilen dinozorlar, aslında diğer canlılarla aynı doğal çevreyi paylaşıyorlarmış. 200-250 milyon yıl önce yeryüzünde oldukları ortaya çıkan dinozorlar, farklı cinslere ayrışmışlar ve ardından da yok olmuşlar. Birdenbire yok oluşlarının nedeni ise hala tartışılıyor.

Dinozor

Son olarak 1980 yılında Nobel ödüllü bir fizikçinin yaptığı bir araştırmada, dinozorların bir göktaşı tarafından yok edildiği ortaya çıkmıştır. Bilim dünyasında ağırlık kazanan bu araştırmanın sonucuna göre, 1998 yılında TÜBİTAK dergisinde ve ardından da Wikipedia’da dinozorların yok oluşu şöyle anlatılmıştır;

Dinozorların nasıl yok olduğuna ilişkin bilim adamlarının sahip oldukları bu görüş dinozorların sonunun 65 milyon yıl önce yaklaşık 10km çapında bir göktaşının Dünya’ya çarpmasıyla gerçekleştiğini açıklar. Bu göktaşı saatte 54.000 km hızla Meksika’nın Yukatan Yarımadası açıklarında dünyaya çarpmış ve çarpma anında 200.000km³ (her bir kenarı 58.480 tane çamaşır makinesinden oluşan dev bir küp olarak düşünülebilir ) madde buharlaşmış, erimiş ya da yüzlerce kilometre öteye savrulmuştur. Bu çarpma sonucu canlı türlerinin %70′inden fazlası yok olmuştur. Çarpma sonucu oluşan toz tabakası atmosferi kaplamış, Dünya aylar boyu karanlıkta kalmış, sıcaklık suyun donma derecesine kadar düşmüş ve asit yağmurları yaşanmıştır. Aylarca süren bu karanlık ve soğuk dönemde bitkilerin fotosentez yapamaması besin zincirini yıkmış ve bu felaketler zinciri de dinozorların sonunu hazırlamıştır. Dünya hiç güneş görmeyince buz devri oluşmuştur. Dinozorlar da bu sırada ölmüştür.

Moa: Yeni Zelanda’da yaşamış en büyük kuş türüdür. Büyük gövdeleriyle uçamayan bu kuşların 240 kilo ağırlığında olduğu belirtiliyor. 700 yıl önce soyunun tükendiği bilinir. Yapılan son araştırmalara göre mao kuşunun tükenmesinin nedeni, kemiklerinin büyüme sürecidir. Bilim adamlarına göre, yavruluk döneminin on yıl sürmesi nedeniyle, üreme dönemine gelinemeden öldürüldüğü için bu kuşların tükendiği söylenilmektedir.

Mamut

Mamut: Soyu tükenmiş bir fil olan mamut, buz çağında yaşamıştır. Azı dişleri, günümüz fillerinden farklı olup dışa ve yukarı doğru kıvrıktır. Öyle ki bazılarının dişleri 4 metreye kadar ulaşır. İlk fosili 1799′da Sibirya’nın buzulları arasında bulunmuştur. Besin kaynağı olan ormanların iklim değişikliği sonucu kaybolmasıyla, mamutların nesillerinin tükendiği bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda mamutların mağara duvarlarına çizilmiş resimleri olduğu ortaya çıkmıştır.

Anadolu Parsı: Anadolu panteri olarak da anılır. Leoparın alttürü olan Anadolu parsı’nın boyu 200-250 cm, ağırlığı ise dişilerde 35-50, erkeklerde 45-70 kg civarındadır. Anadolu parsının, Ege, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Batı Akdeniz’de yaşadığı bilinmektedir. Son Anadolu parsının 1974 yılında öldürüldüğü söylenilmektedir. Bu tütün avlanma nedeni ile yok olduğu bilinmektedir.

Tazmanya Kaplanı

Tazmanya Kaplanı: Kurt ve kaplan görünümünü andırdığı için ‘’Tazmanya Kurdu’’ olarak da bilinir. 20. yüzyılda neslinin tükendiği biliniyor. Avustralya’da yaşayan bu canlının soyunun da dengesiz avlanma sonucu tükendiği bilinmektedir. Kaynaklar 1936 yılından sonra bu türün varlığına dair hiçbir kanıt bulunamadığını söyler.

Hazar Kaplanı: İran, Afganistan, Türkiye, Irak ve Moğolistan bölgelerinde yaşadığı bilinir. Son Hazar kaplanının vurularak Iraklı bir aşiret reisine verildiği söylenilir. Kaynaklarda ise, son hazar kaplanının 1970 yılında Rusya’da öldüğü yer alır.

Canlı Türlerinin Yokedilişinin Etkileri

Yeryüzünde çok sayıda canlı yaşamaktadır. Canlılar, yaşamlarını çevreleriyle sürekli bir etkileşim içinde sürdürürler. Beslenme, barınma ve çoğalma gibi temel gereksinimlerini yaşadıkları bu doğal ortamdan karşılarlar. Doğal ortamda canlılarla cansızlar arasındaki sürekli ilişkiye doğal denge denir. Doğal ortamın zarar görmesi, doğal dengenin bozulmasına neden olur. Bu da o çevrede yaşayan canlıların, yok olması veya türlerinin azalması anlamına gelir.

Canlılar arasında, bulunduğu çevreyi en çok etkileyen ve ona zarar veren insandır. Günümüzde dünya nüfusu hızla artmaktadır. Artan nüfusun beslenme, barınma vb. gereksinimlerini karşılayabilmek için doğal ortam, insanların bilinçsiz davranışları sonucunda bozulur. Ormanlar; tarla açmak, bina yapmak amacıyla veya yangınlarla yok edilir. Oysa ki ormanlar, doğal dengeyi sağlayan çok sayıda canlının barınma ve beslenme ortamıdır. Ayrıca çevreyi canlı tutan, güzelleştiren, erozyonu önleyen, toprak kaymalarını engelleyen ve insanlara pek çok ürün sağlayan doğal varlıklar yine ormanlardır. Bunların yok edilmesi, orada yaşayan canlıların da tükenmesine, insanların bu ürünlerden yoksun kalmasına ve doğal ortamın bozulmasına neden olur.

Aynı şekilde sanayi atıkları ve daha başka maddelerle suların (deniz, göl ve akarsu) kirletilmesi de pek çok canlı türünün azalmasına veya yok olmasına neden olur. Av yasağına uymama ve aşırı avlanma da canlı türlerini yok eden bir başka etmendir. Görülüyor ki, doğal ortamın bozulmasının kaynağında her insan vardır. İnsanın doğal ortama bu şekilde müdahalesi dünyanın zenginliğini büyük çapta yitirmesine neden olur. Sonuçta, yaşamak için birbirlerine doğrudan veya dolaylı olarak muhtaç olan canlılardan birinin yok olması, doğada düzeltilemeyecek bozulmalara yol açar. Bu bakımdan doğal çevreyi korumak önemlidir. Çevrenin korunması biz insanların çevreye karşı duyarlı olmasıyla mümkündür.

Hepimize büyük yarar sağlayan doğal çevremize karşı görevimiz, onu yok etmek değil, korumak, geliştirmek ve ondan bilinçli olarak yararlanmaktır. Bu nedenle tüm canlıları sevmeli ve doğayla dost olmalıyız.

Son yıllarda, doğal dengenin bozulmasının doğuracağı sonuçların ne kadar önemli olduğunu anlayan ülkeler, çevre korumasına büyük önem vermeye başlamışlardır. Yurdumuzda da doğal yaşamı korumak amacıyla pek çok milli park oluşturulmuştur. Kuşcenneti, Yedigöller, Kovada Gölü ve Uludağ milli parkları bunlara örnektir.

doğal denge içinde canlı türlerinin önemi (189),canlı türlerinin yok oluşu (156),beta kobrası (98),sklansky felaketi (83),nesli tükenen hayvanlar vikipedi (60),nesli tükenmekte olan hayvanlar vikipedi (57),nesli tükenen bitkiler vikipedi (25),sklansky felaketi nedir (21),canlıların yok oluşu (20),nesli tükenen canlılar vikipedi (18),canlı türlerinin yok oluşu vikipedi (17),canlı türlerinin önemi (15),canlı türlerin yok oluşu (13),dogal denge içinde canlı türlerinin önemi nedir (12),canlı türlerinin yok oluşu ile ilgili yazı (12),canlı türlerinin yok oluş nedenleri (12),canlı türlerinin yok olması (12),dünya üzerinde daha önce yaşayan hayvan türü niçin yok olmuştur (11)

Benzer Haberler


Ekleyen by :
Yorumlar : Yorum Yok
Etiketler : , , , , , , , , ,

Değerli Yorumcumuz;
Yaptığınız yorumun, yazı ile ilgili olmasına özen gösteriniz. Yorumların varlık sebebi, “fikir alışverişi” başka birşey değildir.

- Her görüşe eşit mesafede durmakla birlikte,
- Hakaret, küfür, aşağılama vb. içeren,
- Türkçe imla kurallarına uymayan yorumları yayınlayamıyoruz.
- Kriterlere uygun yorum yazmanızı diler, ilginize teşekkür ederiz.

siz de yorum yazın.